Ambulancia klinickej logopédie

LOGO medical, s.r.o.

Ambulancia pre klientov z celého okresu Malacky a širšieho okolia (Bratislava - Záhorská Bystrica a pod.). Prečítajte si prosím AKTUÁLNE informácie. 

Cementárenská 15, Stupava

+421 950 597 078

info@logomedical.sk

Pon-Štv: 8:30-15:30, Pia: 8:30 - 15:00

Aktuálne informácie
DOVOLENKA: 21.6.-28.6.2024
Kapacita ambulancie je momentálne naplnená, neprijímame nové detičky. V prípade, že máte záujem o zaradenie do poradovníka, vyplňte prosím kontaktný formulár, ktorý nájdete v časti KONTAKTY, alebo kliknite nižšie. 
Ďakujeme!Odborné zameranie ambulancie

Poskytujeme komplexnú klinicko-logopedickú starostlivosť deťom a dospelým v oblasti prevencie, poradenstva, diagnostiky a terapie narušenej komunikačnej schopnosti.

Poruchy výslovnosti

 • nesprávna výslovnosť hlások

 • absencia niektorých hlások

 • zamieňanie hlások v bežnej komunikácii

 • slabá zrozumiteľnosť reči


Problémy s vývinom reči

 • oneskorovanie rečového vývinu

 • narušený vývin reči pri ADHD/ADD, poruchách sluchu, mentálnom postihnutí a i.

 • narušený vývin reči pri poruche autistického spektra

Poruchy plynulosti reči

 • výskyt vývinových neplynulostí u malých detí

 • zajakavosť

 • brblavosť


Neurogénne poruchy komunikácie

 • poruchy reči a jazyka vzniknuté následkom poškodenia mozgu (po náhlej cievnej mozgovej príhode, úrazoch hlavy, nádoroch a i.)

 • demencie

Kto sme?

PaedDr. Magdaléna Tomášiková - klinický logopéd, odborný garant ambulancie

pracovala v rokoch 1969 - 1996 na detskej poliklinike v Prievidzi ako klinický logopéd. Od roku 1996 až do roku 2019 ordinovala vo vlastnej logopedickej ambulancii v Prievidzi, pod jej supervíziou sa vzdelávalo niekoľko logopedičiek a úspešne ukončili špecializačné štúdium. Aktuálne zastáva funkciu odborného garanta ambulancie a dohliada na odbornosť, profesionalitu a ľudský prístup. 

Mgr. Barbora Jurkovičová - logopéd v zdravotníctve

je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore logopédia. Štúdium úspešne ukončila s červeným diplomom. Počas školy pracovala vo viacerých zariadeniach, medzi ktoré patrí napr. Vysokošpecializovaný ústav pre deti s poruchami reči a učenia – Dialóg spol. s.r.o. v Bratislave. Praxovala tiež v logopedickej ambulancii v Prievidzi, odkiaľ aj pochádza. V rokoch 2017 až 2023 pôsobila v ambulancii klinickej logopédie pre deti a dospelých v Malackách. Aktuálne pokračuje v špecializačnom štúdiu na lekárskej fakulte Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v odbore klinická logopédia.

Ďalšie vzdelávanie:
 • 5/2024 - Neurovývinová stimulácia - Diagnostika pretrvávajúcich primárnych reflexov u detí, Praha

 • 2/2024 - Senzomotorická a orofaciálna stimulácia, PaedDr. Adelaida Fábianová, Piešťany

 • 10-11/2023 - PASsemester - 8 týždňové vzdelávanie: Terapia detí s poruchou autistickéko spektra, Česká republika

 • 10/2023 - Terapia orálnej pozície s pomôckami TalkTools, T. Ciciliani, Piešťany

 • 10/2023 - Poruchy plynulosti reči, SKIZP Bratislava

 • 9/2023 - Myofunkčná terapia pre pokročilých, Dr. Alexandra Schick z Rakúska, Bratislava

 • 3/2023 - Diagnostika a liečba hlasových porúch v ambulancii klinického logopéda, MUDr. Kučera, Bratislava

 • 4/2023 - špecializačné štúdium - stáž z ORL v Skalickej nemocnici a v Břeclavi, PaedDr. Bunová, PhD., MUDr. Judáková

 • 10/2022 - Zubné strojčeky MYOBRACE pre deti s ortodontickými odchýlkami, Niels Hulsink z Holandska, Zvolen

 • 11/2019 - Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS, Mgr. Maštenová, BCBA, Bratislava

 • 9/2019 - Dysglosia, SZU Bratislava

 • 4/2019 - Videoanalýza – diagnostický materiál na hodnotenie vývinu predverbálneho a raného verbálneho správania u detí, Mgr. Hudecová, PhD. Bratislava

 • 3/2019 - Aktuálne trendy v balbutiológii a jej neurovývinové súvislosti, PhDr. Štenclová, PhD., SZU Bratislava

 • 11/2018 - Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvoji komunikácie u detí s poruchou autistického spektra, Mgr. Maštenová, BCBA, Bratislava

 • 9/2018 - Holistický pohľad na dieťa od 0 – 36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko-logopedickej intervencie, PaedDr. Bunová, PhD., PhDr. Vicenová, Bratislava

 • 2016 - Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B Eľkonina

Cenník ambulancie

Sme v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami.
Na vstupné vyšetrenie je potrebné priniesť výmenný lístok od všeobecného lekára alebo špecialistu.
UNION

5 €

 • Doplatok za poskytnutie logopedických materiálov, zapožičanie logopedických sond na domáce precvičovanie

Dôvera

5 €

 • Doplatok za poskytnutie logopedických materiálov, zapožičanie logopedických sond na domáce precvičovanie

VšZP

5 €

 • Doplatok za poskytnutie logopedických materiálov, zapožičanie logopedických sond na domáce precvičovanie

Samoplatca

20 €

 • Terapia v rozsahu 30 min.


 • 30 €

 • Vstupné vyšetrenie


kontakt                                +421 950 597 078

Kde nás nájdete?

Ambulancia sa nachádza na prízemí administratívnej budovy na Cementárenskej ulici č. 15 v Stupave, k budove prislúcha 8 parkovacích miest pre návštevy (označené číslami 25 - 32). Pri vchodových dverách do budovy je zvonček s nápisom ,,logopedická ambulancia".

V prípade, že máte záujem o zaradenie do poradovníka, vyplňte prosím nasledovný formulár:

Meno a priezvisko Vek Telefón E-mail Správa Potvrdiť